FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
6 134 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
576 000 Kč
4
Přijaté transfery
325 931 Kč
3
Kapitálové příjmy
58 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 420 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 366 431 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 227 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
4 420 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
3 366 431 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 227 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
80 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč