FINANČNÍ UKAZATELE 2011 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
68 278 897 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
58 189 804 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
85 %
VÝDAJE ROZPOČET
60 505 335 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
43 506 913 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
72 %
SALDO ROZPOČET
7 773 562 Kč
SALDO SKUTEČNOST
14 682 891 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU