FINANČNÍ UKAZATELE 2011
Odkud plynou největší příjmy v roce 2011
4
Přijaté transfery
14 943 678 Kč
1
Daňové příjmy
6 585 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
1 790 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
600 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2011
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 163 040 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 360 076 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
526 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
51 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
25 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
8 163 040 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
4 360 076 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
526 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
51 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
25 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč