FINANČNÍ UKAZATELE 2012
Odkud plynou největší příjmy v roce 2012
1
Daňové příjmy
4 162 885 Kč
2
Nedaňové příjmy
745 000 Kč
4
Přijaté transfery
212 915 Kč
3
Kapitálové příjmy
150 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2012
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 957 300 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 878 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
342 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
46 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 957 300 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 878 000 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
342 500 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
46 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
27 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč