FINANČNÍ UKAZATELE 2013
Odkud plynou největší příjmy v roce 2013
1
Daňové příjmy
4 681 734 Kč
2
Nedaňové příjmy
728 000 Kč
4
Přijaté transfery
429 394 Kč
3
Kapitálové příjmy
150 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2013
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 858 690 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 808 734 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
192 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
78 704 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
31 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 858 690 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 808 734 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
192 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
78 704 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
31 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč