FINANČNÍ UKAZATELE 2014 (k 31.10.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
4 715 000 Kč
3
Kapitálové příjmy
1 100 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
605 000 Kč
4
Přijaté transfery
269 431 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
3
Služby pro obyvatelstvo
3 621 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 772 131 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
175 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
71 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
30 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
3 621 300 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 772 131 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
175 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
71 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
30 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
20 000 Kč