FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
4 707 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
706 242 Kč
4
Přijaté transfery
164 091 Kč
3
Kapitálové příjmy
70 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 782 753 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 100 780 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
732 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 782 753 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 100 780 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
732 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
32 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
0 Kč