FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
5 359 900 Kč
2
Nedaňové příjmy
646 000 Kč
4
Přijaté transfery
289 080 Kč
3
Kapitálové příjmy
25 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 586 826 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 537 164 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 464 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
731 990 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 586 826 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 537 164 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 464 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
731 990 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč