FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
1
Daňové příjmy
5 498 690 Kč
4
Přijaté transfery
1 051 416 Kč
2
Nedaňové příjmy
579 310 Kč
3
Kapitálové příjmy
220 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
3
Služby pro obyvatelstvo
2 864 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 863 902 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 066 714 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
554 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 864 000 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 863 902 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 066 714 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
554 800 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč