iMunis eDeska

Obec Děpoltovice

Úřední deska – Detail

Účetní závěrka za r.2017

Značka: (nemá) Zveřejněno od: 12.3.2018 16:21:51 Zveřejnit do: (odvolání) Typ: Rozpočet a hospodaření obce Původce: Obec Děpoltovi Verze: 2 Stav: aktuální

Popis: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha - zveřejnění na webových stránkách http://monitor.statnipokladna.cz/2017/

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánuObec Děpoltovi

Vyvěšeno od: 12.3.2018
Vyvěšeno do: (odvolání)

Úřední deska – Obec Děpoltovice

Vyvěšeno od: 12.3.2018
Má být vyvěšeno do: (odvolání)

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 12.3.2018 16:21:51
Do: (odvolání)

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.