FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
5 359 900 Kč
Nedaňové příjmy
646 000 Kč
Přijaté transfery
289 080 Kč
Kapitálové příjmy
25 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Všeobecná veřejná správa a služby
2 586 826 Kč
Služby pro obyvatelstvo
1 537 164 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 464 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
731 990 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
2 586 826 Kč
Služby pro obyvatelstvo
1 537 164 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 464 000 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
731 990 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč